Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami

Lokalizacja

województwo: opolskie
powiat: Powiat opolski
gmina: Dobrzeń Wielki
miejscowość: Kup

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: specjalna

Adres

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami
Karola Miarki 6-10
46-082 Kup
Poczta: Kup
telefon: 0774695668
fax: 0774695668
strona internetowa: www.autyzmopole.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami (Kup), jest to Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu``Uczymy się żyć raz
województwo: opolskie
powiat: Powiat m. Opole
gmina: M. Opole